สถานีตำรวจภูธรจักราช จังหวัดนครราชสีมา  เลขที่ ๘๖ หมู่ ๔ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐ 

โทร  ๐๔๔-๓๙๙-๑๒๓  แฟ็กซ์  ๐๔๔-๓๙๙-๐๑๓ 

เวปมาสเตอร์ :: พ.ต.ท.ชัยธร มาทะวงษ์ โทร ๐๘๙ ๙๙๘ ๑๑๙๑  email :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่