สถานีตำรวจภูธรจักราช จังหวัดนครราชสีมา  เลขที่ ๘๖ หมู่ ๔ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐ 

โทร  ๐๔๔-๓๙๙-๑๒๓  แฟ็กซ์  ๐๔๔-๓๙๙-๐๑๓ 

เวปมาสเตอร์ :: 

แผนที่