พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ที่มา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงาน ก.พ. ได้ประชุมหารือแนวทางการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำเสนอแนวทางการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในที่ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ผนวกพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย

คณะรัฐมนตรี ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการระดับสูงของทุกส่วนราชการทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ พร้อมทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี และพลตำรวจตรีขึ้นไป

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและมหาวิทยาลัยระดับหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงาน

เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน พร้อมทั้งใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม นี้

พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จักราช

ชุดปฏิบัติการปักกลดฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ณ บ้านเหมสูง ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา สัปดาห์ที่ 1-3

 

พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จักราช

ชุดปฏิบัติการปักกลดฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ณ บ้านเหมสูง ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา สัปดาห์ที่ 4

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

โครงการรักและห่วงใยสวมหมวกนิรภัย 100%(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

31 พฤษภาคม 2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานใน โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

31 พฤษภาคม 2561 พ.ต.ท.บุญโรจน์ ทรัพย์มา รอง ผกก.ป.สภ.จักราช และสายตรวจ(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

สายตรวจจราจร สภ.จักราช นครราชสีมา (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)